null

Teknik Ar&Ge

Teknik Alüminyum’un asıl rekabet gücünü oluşturan yetkin insan gücü, sıfır hata toleransı gerektiren, stratejik öneme sahip endüstrilerin gerektirdiği sıfır hata toleranslı kalite beklentisinin sağlanmasında başrolü oynamaktadır.

null

Ürün ve Proses Geliştirme Odaklı AR-GE Çalışmaları

Üretim dünyasında müşterilerinizin tam beklentilerini anlayabilmek ve zamanında yerine getirebilmek için gelişmiş proses kurgularının ve proses parametrelerinin ürün üzerinde tanımlı olması gerekmektedir.

null

Mühendislik Altyapımız

Proses temelli yaklaşımların kabul ettiği girdinin kontrolü ile proses şartlarının belirli çalışma limitlerinde kontrol edilmesi sonrasında çıktının tekrarlanabilir şekilde güvenilir aralıkta olması güvence altına alınmış olacaktır.

null

İnovatif Proses ve Ürün Çözümleri

Sürekli yapılanın tekrarlanmadığı, yenilikçi, alternatif yollarla sonuca götürecek metot ve yöntemlerin geliştirilebilmesinin üretim şartlarında denenmesinin mümkün olmadığı şartlarda çözüm üretebilmek ve bu çözümlerin gerçek hayatı yansıtabilmesi için pilot boyutta üretim modellemeleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

null

Araştırma Sahaları ve Teknik Uzmanlık Alanlarımız

Temel operasyonlar (döküm, haddeleme, ısıl işlem, değerlendirme işlemleri)
Sürekli ikiz merdane döküm temele prensipleri
Soğuk haddeleme temel prensipleri

null

Müşteri Teknik Destek

Kalite firmamızda tüm bölümlerin ortak sorumluluğunda olup, müşterilerimizin beklentilerinin tespitinden başlanılarak tüm sorunların üzerine sorunlarımız çözülünceye kadara kararlılıkla gidilmekte ve müşterilerimizi bu noktada yalnız bırakılmamaktadır.