Müşteri Teknik Destek

tklmadm

Kalite firmamızda tüm bölümlerin ortak sorumluluğunda olup, müşterilerimizin beklentilerinin tespitinden başlanılarak tüm sorunların üzerine sorunlarımız çözülünceye kadar kararlılıkla gidilmekte ve müşterilerimiz bu noktada yalnız bırakılmamaktadır.

Görüş ve Önerileriniz İçin İletişim Adresimiz:
 cs@teknikaluminyum.com.tr

Araştırma Sahaları ve Teknik Uzmanlık Alanlarımız

tklmadm

Temel operasyonlar (döküm, haddeleme, ısıl işlem, değerlendirme işlemleri)
Sürekli ikiz merdane döküm temel prensipleri
Soğuk haddeleme temel prensipleri
Hadde yağlama ve kontrol sistemleri (sıcak,soğuk,parlak ve folyo)
Sıvı metaldeki Hidrojen gazı ve etkileri(temelleri ve kontrolleri)
Sürekli döküm yağlama sistemleri
Metalurjik malzeme analizleri
Isıl işlem kabiliyeti olan işlem alaşımları metalurjik analizleri
Alaşım metalurjisi (mekanizm, haddeleme metalurjisi)
Katılaşma metalürjisi (değerleri)
Ürün kalınlık dağılımı ve düzgünsüzlük
Ürüne ait karaketeristik özellikler, alaşımları ve temel hata kaynakları
Haddeleme Metalurjisi
İstatistiki çalışmalar (Deney tasarımları)
Yüzey İşlemleri ve Korozyon
Yüzey Kalitesi ve Yönetimi
Triboloji ve Yağlama

İnovatif Proses ve Ürün Çözümleri

tklmadm

Sürekli yapılanın tekrarlanmadığı, yenilikçi, alternatif yollarla sonuca götürecek metot ve yöntemlerin geliştirilebilmesinin üretim şartlarında denenmesinin mümkün olmadığı şartlarda çözüm üretebilmek ve bu çözümlerin gerçek hayatı yansıtabilmesi için pilot boyutta üretim modellemeleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla alttaki rotaya uygun olarak mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Proses Dizaynı ve Laboratuvar Ölçeğinde Modelleme Çalışmaları

Mekanik Malzeme Karakterizasyonu

Kimyasal Malzeme Karakterizasyonu

Yüzeysel Malzeme Karakterizasyonu

Mühendislik Altyapımız

tklmadm

Proses temelli yaklaşımların kabul ettiği girdinin kontrolü ile proses şartlarının belirli çalışma limitlerinde kontrol edilmesi sonrasında çıktının tekrarlanabilir şekilde güvenilir aralıkta olması güvence altına alınmış olacaktır.

Kullanımı yapılan tüm girdi ürünler ya sertifika kontrolleri ya da tatbiki testler ile kontrol edilmekte ve mutlaka bir onay sürecinden geçmektedir. Yine üretim esnasında uygun proses parametreleri ile yapılan üretimlerin doğruluğunun kontrolü adına periyodik olarak kontroller gerçekleştirilerek nihai ürün özellikleri garanti altına alınmaktadır.

Son olarak ise üretimi gerçekleştirilen nihai ürünlerin her türlü üretim detayını içerek şekilde sertifikasyonunun yapılması adına nihai özelliklere ait kontroller yapılarak ürünler sevke hazır hale getirilmektedir.

Kalite, proses ve nihai ürün kontrolü odaklı ölçüm, test ve laboratuvar hizmetleri, mekanik ve kimyasal testler olmak üzere iki ana gruptan oluşur.

Bu amaçlarla;

Termo-Mekanik Dizayn
Proses Simülasyonları
Malzeme Analizleri
Yüzey İncelemeleri

başlıklarında çalışmalar yapabilmek amacı ile alttaki testler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Spektrometrik Kimyasal Element Yüzdesi Tayini
Mekanik Çekme Testi
Derin Çekme (Erichsen) Testi
Mekanik Büküm Testleri
Elektriksel İletkenlik Testi
Sıvı Metal Kalitesinin Ölçümlendiği Gaz ve Cüruf Ölçüm Testleri
Mikro Sertlik Ölçüm Testleri
Görsel Yüzey Kontrol Testleri
Laboratuvar Tav Tespitleri
Dağlama ile Yüzey Kontrol Testleri
Distilasyon Testi

Karl Fischer Su Tayini Testi
Korozyon Kontrolü Amacı ile Kimyasal Su Analizleri
Mikro Yapı Kontrolü Amacı ile Tekstür Analizi
Toplam Alkalinite Ölçümü
pH ve Su İletkenliği Ölçümleri Amacı ile Refraktometre Ölçümleri
Bakiye ve Katı Miktarı Tayini Amacı ile Kurutma Testleri
Test Haddesi Proses Modellemeleri
Test Tav Fırınları Proses Modellemeleri
Deneme Üretimleri
Korozyon Testleri
Elektropasivizasyon ve Anodizasyon Testleri

Ürün ve Proses Geliştirme Odaklı AR-GE Çalışmaları

tklmadm

Üretim dünyasında müşterilerinizin tam beklentilerini anlayabilmek ve zamanında yerine getirebilmek için gelişmiş proses kurgularının ve proses parametrelerinin ürün üzerinde tanımlı olması gerekmektedir.

Tüm bu tanımların oluşturulabilmesi için Proses Geliştirme odaklı Ar&Ge çalışmaları gerçekleştirmekte ve var olan bir prosese ait geliştirme çalışmalarımız aşamasında “Mühendislik Değişiklik Yönetimi” yaklaşımı uygulanmaktadır.

Bununla birlikte rekabetçi üretim koşullarında fark yaratabilmek için müşterinin farklı ürün beklentilerine hızlı ve inovatif/yenilikçi çözümler üretmek artık bir zorunluluk olmuştur. Bu aşamada yeni ürün geliştirme araştırmalarımızda “Yeni Ürün Devreye Alma” sistematik yöntemi uygulanmaktadır.

Tüm bu çalışmalar süresince sürdürülebilir ve uygulanabilir sonuçların hayata geçirilebilmesi için şeffaf bir tutum gösterilmesi çok kritiktir. Bu açıdan “Mühendislik Değişiklik Yönetimi” ürüne değen ve ürün özelliklerini etkileyecek tüm proses parametre ve girdi değişikliklerini kayıt altına alarak; müşteri onayları olmadan bu tarz değişikliklerin olmasını engeller. Böylelikle ürün için garanti edilen şartlar güvence altına alınmış olur. Kalite artışı ve maliyet avantajı odaklı çalışmalar, Mühendislik Değişiklik Yönetimi kapsamında kontrollü olarak yürütülür. Böylelikle ürüne ait her türlü girdi kontrol altında tutulmuş ve nihai ürün özellikleri garanti altına alınmış olur.

Pro aktif yaklaşımlar günümüz pazarlama dünyasında bir gereklilik olduğu farkındalığı ile; Sektörel ve teknolojik gelişmeler, hedef sektörlerdeki trendler, sektörel platformlar sürekli takip edilir, son teknolojinin işletmeye uyarlanabilmesi ilgili proje çalışmaları yapılır.

Pazar trend ve beklentileri doğrultusunda fizibilitesi yapılan ve üretime alınması kararlaştırılan bir ürüne ait tüm özelliklerin belirlenmesi ile başlayan ve tüm üretime ait proses parametre setlerinin oluşturulduğu; ürünün üretilebilirliğinin belirlendiği proses tespit çalışmaları gerçekleştirilir. Ayrıca müşterinin beklentisini tam olarak belirleyebilmek ve teknik destek vermek amacıyla kimyasal ve fiziksel özellikleri belirlenir. Kullanım alanı ve ürün özellikleri arasındaki ilişkiyi optimum noktada buluşturarak rekabetçi ve sürdürülebilir ürün gerçekleştirme çalışmalarına imkan sağlanmaktadır

Teknik Ar&Ge

tklmadm

Ar&Ge’miz hakkında.

Teknik Alüminyum’un asıl rekabet gücünü oluşturan yetkin insan gücü, sıfır hata toleransı gerektiren, stratejik öneme sahip endüstrilerin gerektirdiği sıfır hata toleranslı kalite beklentisinin sağlanmasında  başrolü oynamaktadır.

Müşterilerimiz için enerji ve üretim verimliliği, maliyet, hız ve esneklik gibi avantajlar sunan sürekli döküm teknolojisinin ve modern makine parkının yanı sıra; ürün geliştirme, üretim ve ürün kalitesi odaklı Ar&Ge çalışmaları, stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin, nitelikli bir şekilde karşılanabilmesini sağlıyor.

Ar&Ge çalışmaları, müşteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karşılamak hedefiyle Ürün ve Proses Geliştirme alanlarına odaklanıyor.

Hammadde girdi kalite kontrol, proses kontrolleri ve nihai ürün kontrol odaklı laboratuvar çalışmaları, mekanik ve kimyasal testlerle üretim ve ürün kalitesini garanti altına almaktadır.

Teknik Alüminyum, yüksek kaliteli ürünlerinin farklı sektörlerde kullanıldığı her noktada, endüstrinin gelişimine ve son tüketici yaşam kalitesinin yükseltilmesine müşterileri ile birlikte katkı sağlıyor.

Teknik Laboratuvar İmkanları

Müşteri beklentilerini tam anlayarak gerekli özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üst düzey test ekipmanlarına sahip mekanik ve kimyasal laboratuvarlara sahibiz. Bu konudaki test ekipmanlarına ait tüm teknolojik gelişmeler sürekli olarak takip edilerek birçok üniversite ve akredite test merkezi ile bu konuda işbirlikleri yapılmaktadır.

Termo-Mekanik Proses Simülasyonu Ve Dizaynı

Ürün ve proses geliştirme odaklı Ar&Ge çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli olan termo-mekanik proses dizayn çalışmaları ve bu çalışmaların sayısal yöntemlerle modellenebilmesi için simülasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri

Ar&Ge konudaki test ekipmanlarına ait tüm teknolojik gelişmeler sürekli olarak takip edilerek birçok üniversite ve akredite test merkezi ile bu konuda işbirlikleri yapılmaktadır. Ayrıca sürekli döküm konusunda Almanya merkezli çalışma grubunda yer alınmakta bu teknoloji ile sürekli gelişim imkanları takip edilmektedir. Ayrıca Alüminyum nihai ürün kullanılabilirliğini arttırmak ve üretim yöntemlerini kalite odaklı geliştirebilmek için  yerli ve uluslararası proje işbirliklerinin içerisinde yer alınmaktadır.