Sürekli yapılanın tekrarlanmadığı, yenilikçi, alternatif yollarla sonuca götürecek metot ve yöntemlerin geliştirilebilmesinin üretim şartlarında denenmesinin mümkün olmadığı şartlarda çözüm üretebilmek ve bu çözümlerin gerçek hayatı yansıtabilmesi için pilot boyutta üretim modellemeleri ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla alttaki rotaya uygun olarak mühendislik çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Proses Dizaynı ve Laboratuvar Ölçeğinde Modelleme Çalışmaları

Mekanik Malzeme Karakterizasyonu

Kimyasal Malzeme Karakterizasyonu

Yüzeysel Malzeme Karakterizasyonu